Komisja ds. Organów Ścigania

Kontakt | Szukaj | Nota prawna |

Komisja Eurogejska > Platforma Współpracy Organów Ścigania > Baza danych EUPD

Baza kartotek policyjnych państw członkowskich

Możesz zweryfikować kartotekę organów ścigania obywateli krajów wspólnoty posiadając ich imię, nazwisko oraz identyfikator lokalnego systemu ewidencji ludności. Uwaga! Z powodów prawnych system nie wyświetla danych na temat przewinień popełnionych poza krajem rezydencji.

Strona nie zapisuje żadnych danych, służą jedynie do zawężenia wyników wyszukiwania.

Uwaga! Komisja nie przyjmuje zażaleń na nieprawidłowości w kartotekach, są one autonomicznie zarządzane przez organy ścigania państw członkowskich i tylko te organy mogą dokonywać zmian w swoich bazach.